Lasă un comentariu

Fise de lucru.

Gimnaziu: Clasa a VI-a:

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi                                      Elev: __________________

                                                                                                     Grupa: _________________                        

CIRCUITUL ELECTRIC SIMPLU

Fişa de lucru nr 1

            1. Reprezintă, printr-un desen, un circuit electric simplu închis şi unul întrerupt (deschis). Notează părţile componente.

Circuit electric simplu închis

Circuit electric simplu deschis

2. Enumeră motivele pentru care un bec nu luminează, deşi a fost conectat corect la baterie.

………………………………………………………………………………………………………….

3. Dă exemple de obiecte care funcţionează cu ajutorul bateriilor electrice.

……………………………………………………………………………………………….. Completează:

·         Ansamblul format din baterie, fire conducătoare şi bec formează ………………………………….    .

·         Un bec luminează dacă unul dintre …………….. uneşte soclul becului şi ………………….. a bateriei, iar celălalt uneşte …………………………………. al becului şi cealaltă bornă a bateriei.

    5. Ordonează cuvintele următoarelor enunţuri şi vei obţine câteva sfaturi pentru evitarea electrocutării:

 • prize, la, vă, jucaţi, nu;

……………………………………………………………………………………………………….

 • neizolate, nu introduceţi, metalice, în prize, obiecte;

……………………………………………………………………………………………………….

 • din priză, pe care, scoateţi, electric, orice, aparat, să îl reparaţi, vreţi;

   ……………………………………………………………………………………………………..

 • în timpul, nu introduceţi, băii, electric, în aparat, în cadă;

………………………………………………………………………………………………………..

Fisa de lucru nr.2 Deseneaza schema echivalenta a circuitului din figura: Fisa de lucru nr.3 Deseneaza schema echivalenta a circuitului din figura: Fisa de lucru nr. 4 Deseneaza schema echivalenta a circuitului din figura: Fisa de lucru nr. 5 Deseneaza schema echivalenta a circuitului din figura: Nume şi prenume elev:                                                                                                 Data:

 

FIŞĂ recapitulativăMărimi fizice

           Completaţi tabelul de mai jos folosind modelul de la rândul 1.


Ghicitori FENOMENE TERMICE

Orizontal:

 1. Totalitatea  proprietăţilor unui sistem fizic, la un moment dat.
 2. Proces de revenire a sistemului la starea iniţială prin aceleaşi stări intermediare.
 3. Trecerea sistemului termodinamic dintr-o stare în alta.
 4. Transformarea în care temperatura şi masa gazului rămân constante.
 5. Schimbul de căldură al sistemului cu un singur termostat.
 6. Înveliş izolat termic de exterior.
 7. În această trnsformare sistemul schimbă căldură cu două termostate .
 8. Ciclu format din două izoterme şi două adiabate.
 9. Se menţin constante presiunea şi masa gazului în această transformare.
 10. Instrument folosit pentru măsurarea temperaturii.
 11. A inventat motorul cu aprindere prin compresie.
 12. Procesul în care volumul şi masa gazului rămân constante.
 13. Unitate de măsură tolerată pentru  cantitatea de căldură.

A  –> B  Ramură a fizicii care studiază energia internă, lucrul mecanic, căldura etc. Legarea becurilor:

Clasa a VII-a:

FIŞĂ recapitulativăMărimi fizice

Grup Scolar „Constantin Cantacuzino” Baicoi Profesor: Ancuta Popescu

PORTOFOLIU : FENOMENE TERMICE

Elev :………………………….. Cls. a VII-a ……………

1.Agitaţia termică

 

Fenomene care pot fi observate :

a)      În apropierea unei staţii de combustibil auto se simte în permanenţă mirosul caracteristic benzinei.

b)      Când, în laboratorul de chimie, profesorul deschide un flacon de amoniac, mirosul înţepător al acestuia se face imediat simţit în toate colţurile laboratorului.

c)      Pentru a fi desărată, o bucată de brânză este pusă intr-un vas cu apă.

d)      Punând un plic cu ceai într-o cană cu apă fierbinte, aceasta se va colora destul de repede ; dacă , însă apa este piţin mai rece, procesul durează mai mult.

Aceste fenomene pot fi explicate dacă toate substanţele sunt formate din părticele foarte mici numite ………

Model fizic pentru ilustrarea agitaţiei termice

Agitaţia moleculelor de aer din balon exercită

o presiune înspre exterior asupra peretelui

                                           balonului, menţinând balonul umflat

Definiţie :   Molecula este ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Definiţie :   Atomul este……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Moleculele pot fi formate :

–          dintr-un singur atom, numite ……………

exemple ……………………………………………………………………………….

–          din 2 atomi, numite………………

exemple………………………………………………………………………………..

–          din 3 atomi, numite…………….

exemple………………………………………………………………………………..

–          din mai mulţi atomi (nr. atomi > 3), numite………….

exemple………………………………………………………………………………..

Fiecare moleculă a unui corp se mişcă, deci are energie………….. Între molecule se exercită interacţiuni (forţe intermoleculare ), deci au energie………….

 

Definiţie : Agitaţia termică este ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Observaţii : 1) Agitaţia termică nu este produsă de o cauză exterioară.

                   2)………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

                   3)………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Aplicaţii :

1)      Explică următorul experiment : Încălzeşte până la fierbere apa dintr-un vas. Ia rapid vasul de pe flacără şi întinde peste gura lui un balon de cauciuc. Aşteaptă până ce apa se răceşte. Explică ceea ce observi folosindu-te de cunoştinţele tale despre agitaţia moleculară a aerului .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Completează textul :  Masa unui gaz este egală cu suma maselor tuturor ………… lui. Moleculele gazului se găsesc în …………….. dezordonată. Ele se ………….. între ele şi cu ……………. vasului. Cu cât ………….. este mai ridicată, cu atât agitaţia termică ……………..

 2. Difuzia

Difuzia este o dovadă experimentală a agitaţiei termice. Experimente : 1)      difuzia gaz-gaz Concluzie :……………………………………………………………………………………………………….. 2)      difuzia lichid- lichid Turnaţi câte un strop de cerneală în apa din două borcane : unul cu apă rece şi altul cu apă fierbinte. Concluzie Concluzie :…………………………………………………………………………………………………………

Definiţie :   Difuzia este …………………………………………………………………………….

Observaţii : 1) ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2) …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..

Aplicaţii :

1)      Alege varianta corectă : a)      Oxigenul din aer este alcătuit din atomi/molecule. b)      Pătrunderea moleculelor de parfum printre moleculele de aer se numeşte dispersie/difuzie. c)      Difuzia moleculelor are loc spre regiunile cu concentraţie mai mare/mică. d)      Spaţiile intermoleculare la gaze sunt mai mici/mari decât la lichide şi din acest motiv difuzia gaz- gaz se produce mai repede decât difuzia lichid- lichid. Prin încălzirea corpurilor, între care se produce difuzia, agitaţia termică este mai mare şi atunci difuzia se produce mai lent/rapid. 2)      Găseşte noţiunile ascunse : AIOMIT, EEOUCLLM, EIIUDFZ …………………………………………………………………………………………………………. 3) În apropierea zonelor industriale există pe pericolul de poluare a aerului apelor şi solului solului. De ce ? 3. Căldura.Temperatura Simţul ………. ne permite să apreciem dacă un corp este cald sau rece. Definiţie :   Starea termică este …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Definiţie :   Temperatura este ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… = Unitatea uzuală de măsură a temperaturii este ………………., care are simbolul….. T = t + ………… Instrumentul de măsură a temperaturii este …………………..

Anders Celsius (1701−1744) şi termometrul realizat de acesta în 1742.

Experimente : 1)      Pune mâna pe o bilă de oţel. Cum ţi se pare aceasta ? ……………………………………………………………………………………………………….. Tine bila strâns în mână 2 minute. Cum ţi se pare aceasta ? ………………………………………………………………………………………………………. Concluzie :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2)      Pune o cană cu ceai fierbinte într-o farfurie adâncă, plină cu apă rece. Ce observi după căteva minute ? ……………………………………………………………………………………………………………… Concluzie :………………………………………………………………………………………………………………………. Corpurile îşi pot schimba reciproc starea termică. Definiţie :  Căldura este …………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………………………………………… Observaţie :  ……………………………………………………………………………………………………… [Q]S.1= Unitatea uzuala pentru caldura este caloria (cal) 1 cal= Convenţie de semn              Căldura primită este  …………………….. Căldura cedată este ………………………. Dacă luăm 2 corpuri oarecare (A şi B ) şi le punem în contact termic pot surveni următoarele trei situaţii : a) ………………………………….            b) …………………………………………….

   c) ………………………………………….

Definiţie :   Starea de echilibru termic este …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Observaţie : …………………………………………………………………………………………………………. Definiţie :   Izolatoarele termice sunt …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. Exemple :…………………………………………………………………………………

                          

                                   Vasul interior, cu pereţi dubli, reflectorizanţi.

Termos. Anexa 1 : Fişă de lucru : Propagarea căldurii Aplicaţii : 1)      Completează textul : Aprecierea stării termice a corpurilor cu ajutorul simţului tactil este ……………….. . Corpurile aflate în contact termic îşi ………………. reciproc starea termică. Materialele care împiedică realizarea contactului termic se numesc …………….. termice. Două corpuri aflate în contact termic schimbă …………………… până ajung la ………………… termic. Două corpuri aflate în ……………………. termic au aceeaşi ………………………….. . 2)      Alege răspunsul corect : a)      Căldura este mărime de stare/ proces. b)      Dacă două corpuri se află în contact termic, corpul mai cald/ rece  cedează căldură celuilalt. c)      Unitatea de măsură a temperaturii absolute( în S.I. ) este kelvinul/ gradul Celsius. 3) Raspunde la intrebari: a)A-corp…………………………………. b)B-corp…………………………………. Care corp are temperatura  mai mare?…………………

Ce putem spune despre temperatura celor două corpuri aflate în contact termic, după un timp? ……………………………. b) Crezi că zăpada este un bun izolator ? De ce este necesar să se dezgheţe frigiderul din când în când ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… c) De ce ferestrele cu rame metalice izolează mai slab decât cele cu rame de lemn sau material plastic ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… d) De ce ferestrele se construiesc cu geamuri duble ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. e) În interiorul unei nave cosmice, în condiţii de impoderabilitate, încălzirea aerului  din cabina cosmonauţilor se poate face prin convecţie ? Dacă nu, cum se poate face ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1)      Explică  cum se propagă căldura de la fiecare din dispozitivele următoare : –          fier de călcat ……………………………………………………………………………………… –          prăjitor de pâine ………………………………………………………………………………… –          uscător de păr ……………………………………………………………………………………. –          sobă cu lemne …………………………………………………………………………………… 5) Completează conform definiţiilor şi vei obţine pe verticala AB o mărime fizică studiată în cadrul acestei lecţii:

 1.         I.      În corpurile solide, căldura se transmite prin …………………………. termică.
 2.      II.      Metal preţios, bun conducător de căldură.
 3.    III.      Nu conduce căldura.
 4.    IV.      Mod de transmisie a căldurii în lipsa unui mediu de propagare.
 5.       V.      Când apa dintr-un vas începe să fiarbă apar …………………… ce realizează transferul căldurii.
 6.    VI.      Sticlă „minune” ce păstrează ceaiul cald.
 7.  VII.      Soarele încălzeşte Pământul prin ………………………..

1-    Efect al curentului ce incalzeste

2-    Intr-un  circuit …….  becul se aprinde

3-    Generator in denumire populara

4-    Intr-un circuit ……… becul este stins

5-    Mod de legare a becurilor

6-    Efect ce zapaceste busola

Pe verticala : numele unui “mare” fizician

4. Calorimetria

Definiţie :   Calorimetria este ………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Principiile  calorimetriei sunt : 1) Căldura necesară ridicării temperaturii unui corp cu ΔT este egală cu căldura cedată de acelaşi corp la scăderea temperaturii acestuia tot cu ΔT. 2) Două corpuri cu temperaturi diferite, ce formează un sistem izolat, schimbă căldură între ele până ajung la echilibru termic. 3) Corpul cu temperatura iniţială mai mare, cedează de la sine, căldură corpului ce are temperatura iniţială mai mică, încât căldura cedată Qc este egală cu căldura primită Qp :                                                    = Această ecuaţie poartă numele de ecuaţie calorimetrică. Pentru efectuarea măsurătorilor calorimetrice se utilizează calorimetrul( vas care asigură o bună izolare termică) Coeficienţi calorici Definiţie :   Coeficienţii calorici sunt ……………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………. Definiţie :   Capacitatea calorică este …………………………………………… .………………………………………………………………………………………………………. Relaţie matematică : C = Ecuaţia dimensională : Definiţie :   Căldura specifică este …………………………………………………………………………………………………………………. Relaţie matematică : c = Ecuaţia dimensională :

Substanţa

c (J/kg·K)

Substanţa

c (J/kg·K)

Relaţia care arată legătura între cei 2 coeficienţi este : Observaţii : 1) Capacitatea calorică caracterizează ……………., iar căldura specifică caracterizează…………………. . 2) ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… Aplicaţii : 1) Completează textul : Raportul dintre căldura primită de un corp într-un anumit proces în cursul căruia se modifică starea lui termică şi variaţia temperaturii sale se numeşte ……………… ……….. a corpului în procesul considerat. Raportul dintre capacitatea calorică a unui corp într-un proces în cursul căruia se modifică starea lui termică şi masa corpului este o mărime ce caracterizează substanţa din care este alcătuit corpul şi se numeşte ………………………. a substanţei în procesul considerat. 2) Care va fi temperatura de echilibru, dacă amestecăm într-un calorimetru trei mase egale de apă cu temperaturile 20 ºC, 30 ºC şi 60 ºC ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3) Ce căldură se degajă la răcirea unui kilogram de nichel de la 293 K până la 19 ºC , dacă c =460 J/kg•K . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4) Calculează căldura specifică a alamei ştiind că o piesă de alamă cu masa de 200g , încălzită de la 12 ºC la 16,4 ºC, absoarbe o căldură de 338, 45 J. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5) Ce capacitate calorică are o monedă de cupru a cărei masă este de 70 g ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Combustibili

Definiţie :   Combustibilii sunt ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exemple : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Clasificarea combustibililor :

 

a)      după starea de agregare :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)      după modul de obţinere :

………………………………………………………………………………………………………….

Definiţie :   Puterea calorică este …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Relaţie matematică :

Ecuaţie dimensională :

 Anexa 2 : Fişă de lucru

Definiţie :   Motorul este ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

 Definiţie :   Motorul termic este …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 Clasificarea motoarelor : după locul unde primeşte arderea

 Motorul Otto

Foloseşte drept combustibil ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

 Este un motor cu aprindere ……………………………………………………….

Definiţie :   Timpul este ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Randamentul motoarelor termice

Q1= căldura degajată prin arderea combustibilului Q2 = căldura cedată sistemului de răcire L = Lu  = Lc  ≡  Q1 Randamentul unui motor termic este……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Observaţii : 1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Aplicaţii : 1) Comentează dacă tu eşti un motor termic. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. 3) Care este randamentul unui motor termic, dacă el efectuează în fiecare secundă un lucru mecanic de 5 J şi cedează în fiecare minut mediului înconjurător 1200 J ) Anexa 3 : Test de evaluare sumativă

PROBLEME PROPUSE PT CLASA A 7A

 1.Picăturile de ploaie care cad vertical pe geamul unei maşini în mişcare lasă urme înclinate cu α=60° faţă de verticală. Care este viteza picăturilor de ploaie faţă de Pământ dacă viteza maşinii e v=15 m/s.

2. Un avion yboară cu viteza V0=100 km/h faţă de aer.Ştiind că suflă vânt de la est la vest cu V=25 m/s şi avionul trebuie să înainteze spre nord, să se afle viteza avionului faţă de Pământ şi unghiul făcut de avion cu meridianul. 3.Pentru a menţine în repaus pe un plan înclinat de unghi α=30° trebuie aplicată o forţă minimă în sus de-a lungul planului, F1=4N, iar pentru a-l trage uniform în sus de-a lungul planului trebuie o forţă în sus de-a lungul planului F2=8N.Să se afle coeficientul de frecare la alunecare.                                                        

4.Asupra unui corp de masă m=1kg, aşezat pe un plan orizontal acţionează o forţă care face unghiul α=30° cu orizontala. Coeficientul de frecare corp plan µ=0,1.Aflaţi valoarea maximă F a forţei pentru care corpul rămâne în repaus. Rezolvare: 5.Pe un plan înclinat de unghi α=30°, e aşezat un corp de masă m1=3 kg, legat printr-un fir ideal trecut peste un scripete ideal de un corp de masa m2=4kg.Coeficinetul de frecare corp plan e µ=0,2.Aflaţi: a)    acceleraţia sistemului b)    tensiunea în fir c)    forţa de apăsare exercitată asupra scripetelui. a) b) c) 6.Distanţa D=100 km dintre 2 corpuri fluviale e parcursă de o şalupă în sensul cursului apei,în timpul t1=4h iar împotriva curentului apei în t2=10h.Aflaţi viteza apei şi viteza şalupei faţă de apă.
7.Aflaţi lucrul mecanic necesar pentru alungi cu ∆l=5 mm o bară cilindrică din cauciuc având s=100mm2 şi lungimea iniţială l0=100cm.Modulul de elasticitate a cauciucului E=100KN/m2.
8.Un plan înclinat de unghi α=60° şi lungime l=80 cm este ridicat uniform pe toată lungimea lui un corp cu m=200g. Coeficientul de frecare dintre corp şi plan este µ=0,3.Determinaţi:             a) valoarea forţei de tracţiune ce acţionează paralel cu planul pentru ridicarea corpului.       b) lucrul mecanic al greutăţii corpului al forţei de frecare şi al forţei de tracţiune.     c) puterea mecanică dacă ea îşi deplasează punctul de aplicaţie cu v=5 cm/s. a) b) c) 9.Un corp cu masa m=500g este aruncat pe verticală în sus cu v0=30m/s.Să se calculeze energia cinetică şi potenţială a corpului după un timp t=2s de la lansare. 10.Un om deplasează pe o suprafaţă orizontală pe distanţa d=10m un corp de masă m=100kg.Coeficientul de frecare dintre corp şi suprafaţa pe care se deplasează este µ=0,4.Forţa de tracţiune are direcţia orizontală. Se presupune viteza constantă. Să se calculeze. a)    Lucrul mecanic efectuat de om asupra lăzii. b)    Lucrul mecanic al forţei de frecare. c)    Lucrul mecanic total efectuat asupra lăzii. 11. Pe un plan înclinat cu unghiul α=30° faţă de orizontală coboară liber un corp cu m=3 kg. Cunoscând coeficientul de frecare dintre corp şi plan . Să se calculeze:    a) acceleraţia corpului      b) variaţia energiei cinetice a corpului în mişcare pe distanţa l=2 m pe plan înclinat.     c) valoarea unui alt coeficient de frecare pentru care corpul ar sta în echilibru pe plan. 12.Un camion se deplasează uniform accelerat pe un drum orizontal la momentul t1 cu viteza v1=5 m/s, iar după intervalul de timp ∆t ea devine v2=20 m/s. În intervalul ∆t camionul execută un lucru mecanic L=375 KJ consumând o putere P=75 KW. Să se afle: a) Greutatea camionului    b) Distanţa parcursă în ∆t    c) Forţa de tracţiune dezvoltată de motor. 13.O bară AB, de greutate neglijabilă şi de lungime l, este aşezată pe un suport într-un punct O aflat la distanţa  de punctul A. În ce raport trebuie să se afle forţele, care trebuie aplicate la extremităţile barei, pentru ca aceasta să fie în echilibru? 14.O bară omogenă de masă m şi lungime l se reazemă cu capătul ei superior A de un perete neted. De capătul barei B este prins un fir inextensibil BC, fixat de perete în punctul C. Lungimea firului este . Să se determine poziţia de echilibru a barei pentru care reacţiunea este perpendiculară pe perete în A. Din triunghiurile dreptunghice CAM si AMO, obţinem: 15.Peste un scripete ideal trece un fir ideal având legate la capete 2 corpuri de mase m1=200g si m2=300g. Aflaţi:      a) acceleraţia sistemului          b) tensiunea din fir c) forţa care acţionează asupra scripetelui PROF: ALDEA SIMONA COLEGIUL NATIONAL „AUREL VLAICU „ ORASTIE 1.O maşină cu masa M=1500 kg se deplasează rectiliniu şi uniform pe un drum orizontal tractând un corp cu masa m=100 kg prin intermediul unui cablu inextensibil şi cu masă neglijabilă orientat la un unghi α=60º faţă de orizontală. Coeficientul de frecare dintre corp şi şosea este µ2=0,8. Considerând g=10 N/kg, determinaţi: a)    modulul tensiunii din cablu. Utilizaţi un desen în care să reprezentaţi toate forţele care sunt implicate în această acţiune. b)    Valoarea coeficientului minim de frecare µ1 dintre roţile maşinii şi asfalt considerate toate roţi motoare şi apăsând la fel asupra şoselei pentru a tracta lada. Pentru corp: 2.Un copil vâsleşte perpendicular către ţărm cu o viteză V0=5,4 km/h faţă de apă. Cursul apei deplasează barca pe distanţa d=100 m în josul râului. Lăţimea râului este L=150 m. Care este viteza râului şi durata traversării lui?

PROBLEME PROPUSE PT CLASA A 7A

1.Picăturile de ploaie care cad vertical pe geamul unei maşini în mişcare lasă urme înclinate cu α=60° faţă de verticală. Care este viteza picăturilor de ploaie faţă de Pământ dacă viteza maşinii e v=15 m/s.

2.Un avion yboară cu viteza V0=100 km/h faţă de aer.Ştiind că suflă vânt de la est la vest cu V=25 m/s şi avionul trebuie să înainteze spre nord, să se afle viteza avionului faţă de Pământ şi unghiul făcut de avion cu meridianul.

3.Pentru a menţine în repaus pe un plan înclinat de unghi α=30° trebuie aplicată o forţă minimă în sus de-a lungul planului, F1=4N, iar pentru a-l trage uniform în sus de-a lungul planului trebuie o forţă în sus de-a lungul planului F2=8N.Să se afle coeficientul de frecare la alunecare.

4.Asupra unui corp de masă m=1kg, aşezat pe un plan orizontal acţionează o forţă care face unghiul α=30° cu orizontala. Coeficientul de frecare corp plan µ=0,1.Aflaţi valoarea maximă F a forţei pentru care corpul rămâne în repaus.

5.Distanţa D=100 km dintre 2 corpuri fluviale e parcursă de o şalupă în sensul cursului apei,în timpul t1=4h iar împotriva curentului apei în t2=10h.Aflaţi viteza apei şi viteza şalupei faţă de apă.

6.Aflaţi lucrul mecanic necesar pentru alungi cu ∆l=5 mm o bară cilindrică din cauciuc având s=100mm2 şi lungimea iniţială l0=100cm.Modulul de elasticitate a cauciucului E=100KN/m2.

7.   Un plan înclinat de unghi α=60° şi lungime l=80 cm este ridicat uniform pe toată lungimea lui un corp cu m=200g. Coeficientul de frecare dintre corp şi plan este µ=0,3.Determinaţi:

a) valoarea forţei de tracţiune ce acţionează paralel cu planul pentru ridicarea corpului.

b) lucrul mecanic al greutăţii corpului al forţei de frecare şi al forţei de tracţiune.

c) puterea mecanică dacă ea îşi deplasează punctul de aplicaţie cu v=5 cm/s.

8.   Un corp cu masa m=500g este aruncat pe verticală în sus cu v0=30m/s. Să se calculeze energia cinetică şi potenţială a corpului după un timp t=2s de la lansare.

9. Un om deplasează pe o suprafaţă orizontală pe distanţa d=10m un corp de masă m=100kg.Coeficientul de frecare dintre corp şi suprafaţa pe care se deplasează este µ=0,4.Forţa de tracţiune are direcţia orizontală.

I. Se presupune viteza constantă. Să se calculeze:

a)    Lucrul mecanic efectuat de om asupra lăzii.

b)    Lucrul mecanic al forţei de frecare.

c)    Lucrul mecanic total efectuat asupra lăzii.

10. Un camion se deplasează uniform accelerat pe un drum orizontal la momentul t1 cu viteza v1=5 m/s, iar după intervalul de timp ∆t ea devine v2=20 m/s. În intervalul ∆t camionul execută un lucru mecanic L=375 KJ consumând o putere P=75 KW. Să se afle:

a) Greutatea camionului

b) Distanţa parcursă în ∆t

    c) Forţa de tracţiune dezvoltată de motor.

11. O bară AB, de greutate neglijabilă şi de lungime l, este aşezată pe un suport într-un punct O aflat la distanţa  de punctul A. În ce raport trebuie să se afle forţele, care trebuie aplicate la extremităţile barei, pentru ca aceasta să fie în echilibru?

12. O bară omogenă de masă m şi lungime l se reazemă cu capătul ei superior A de un perete neted. De capătul barei B este prins un fir inextensibil BC, fixat de perete în punctul C. Lungimea firului este . Să se determine poziţia de echilibru a barei pentru care reacţiunea este perpendiculară pe perete în A.

13.O maşină cu masa M=1500 kg se deplasează rectiliniu şi uniform pe un drum orizontal tractând un corp cu masa m=100 kg prin intermediul unui cablu inextensibil şi cu masă neglijabilă orientat la un unghi α=60º faţă de orizontală. Coeficientul de frecare dintre corp şi şosea este µ2=0,8. Considerând g=10 N/kg, determinaţi:

a)    modulul tensiunii din cablu. Utilizaţi un desen în care să reprezentaţi toate forţele care sunt implicate în această acţiune.

b)    Valoarea coeficientului minim de frecare µ1 dintre roţile maşinii şi asfalt considerate toate roţi motoare şi apăsând la fel asupra şoselei pentru a tracta lada

14.Un copil vâsleşte perpendicular către ţărm cu o viteză V0=5,4 km/h faţă de apă. Cursul apei deplasează barca pe distanţa d=100 m în josul râului. Lăţimea râului este L=150 m. Care este viteza râului şi durata traversării lui?

Rezolvări:

1.

2.

3.

4.

Rezolvare:

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Din triunghiurile dreptunghice CAM si AMO, obţinem:

15.

Clasa a VIII-a 

Fizica

Prof. Ancuta Popescu

Fisa de lucru, tema: Circuitul electric (I, U, R, Legea lui Ohm, P, L. Joule)

1. Se considera un circuit simplu format dintr-o sursa cu r = 0,3 Ώ si un

 rezistor R = 12 Ώ. Calculati:

a) T.e.m. a sursei daca voltmetrul indica 120V  (I=10A, E = 122V);

b) Curentul de scurtcircuit (610A);

c) Cat indica voltmetrul daca se scurtcircuiteaza sursa. (R=0, U=RIsc=0)

2. La o baterie de 9V sunt legate in serie un ampermetru si un voltmetru. Daca se cupleaza rezistenta in paralel cu voltmetrul, indicatia ampermetrului se dubleaza iar indicatia voltmetrului se reduce la jumatate. Cat indica voltmetrul dupa cuplarea rezistentei? (sistem din ec. celor 2 situatii: E=U+u si E=U/2+2Ir adica E=U/2+2u,  U=6V iar dupa cuplarea R tensiunea devine U/2=3V)

3. Calculati E, r pentru generatorul din figura, daca atunci cand se inchide k si se deplaseaza cursorul, ampermetrul indica 0,2A si voltmetrul 1,5V iar pentru 0,4A tensiunea indicata este 1,25V. (R1 = 7,5Ώ, R2 = 3,1Ώ, E1 = E2, → r = 1,25 Ώ, E = 1,75V)

4. In schema urmatoare se cunoaste R=4 Ώ. La inchiderea k1, voltmetrul indica U1=4V, iar daca se inchid ambele intrerupatoare, voltmetrul indica U2=3,6V. Neglijand curentul care trece prin voltmetru, calculati rezistenta sursei. (Rparalel = R/2;  I1; I2; E1=E2 → r=0,5V)

5. In circuitul din figura, E=60V, r =10V, R1=50 Ώ iar R2 este un reostat cu cursor, a carui fir are lungimea 1km, sectiunea 2mm2 si rezistivitatea 12 . 10-8 Ώm. Ce valori indica ampermetrul si voltmetrele cand k este deschis. Dar cand se inchide intrerupatorul si cursorul se afla in capatul B, A, mijlocul lui AB.

6. O lampa electrica are scris pe soclu 120V si 1000W.

a.Care este intensitatea curentului prin filament in timpul functionarii lampii si rezistenta sa? Va ramane R constanta? (I1= 8,33A, R1= 14,5Ώ,)

b. Aceasta lampa trebuie sa functioneze la 220V. Ce rezistenta trebuie inseriata pentru ca lampa sa functioneze? (U = Rserie . I1, → Rs=26,41Ώ, Radaugata= 11,91 Ώ)

7. Trei conductori R1=3 Ώ, R2=5 Ώ, R3= 7Ώ sunt legati in serie si impreuna degaja caldura totala de 90J.

a) Cata caldura degaja fiecare?  Qtot = (R1+R2+R3)I2t  → I2t = 6;  Q1=R1. I2t = ….Q2=…..Q3=….)

b) Daca conductorii sunt legati in paralel si primul conductor degaja 90J, ce caldura degaja fiecare dintre ceilalti 2 conductori in acelasi timp? (Q1=U2t / R1U2t = Q1 . R1=270, Q2=…., Q3=….)

Fizica – fisa de lucru

Prof. Ancuța Popescu

Tema: Intrebări de fizică generală

 

 1. Ce inseamna “frig de crapă pietrele”. Poate fi “cald să crape pietrele”?
 2. Un curent electric trece printr-o sârma de fier, aducând-o la incandescenţă. Scufundând o parte din ea in apă rece, cealaltă parte se înroşeşte sau chiar se topeste. De ce?
 3. Printr-o ţeavă de metal curge apă rece. Cum afli sensul de curgere?
 4. Un cowboy din desene animate se ridica de la sol, trăgând in jos cu ambele pistoale. Explică.
 5. Dacă înclinăm un băţ de chibrit aprins, flacăra rămâne în aceeaşi pozitie verticala. De ce?
 6. De ce este greu sa scoatem dopul dintr-o sticla?
 7. Un vas cu apă fierbe. Nu se văd cu ochiul liber aburii, dar cu becul aprins, se vede umbra lor pe perete. De ce?
 8. Ionel are o veioză cu un bec care lumineaza slab. Bruscând-o a obtinut un bec cu lumina mai intensa. De ce?
 9. O picatura de apa are umbra?
 10. Ce menţine un balon meteorologic in aer?  Dar picăturile de apă si cristalele de gheata din care sunt alcătuiţi norii?
 11. Evaluează masa atmosferei Pământului.
 12. Aristotel a tras concluzia ca aerul nu are greutate, deoarece un sac de piele plin cu aer cântăreşte cât acelaşi sac împăturit, fără aer. Unde e greşeala?
 13. Doua baloane de aceeasi greutate, umflate la fel, sunt echilibrate pe o balanţă. Ce se intâmplă dacă spargi un balon? (baloanele sunt umflate cu gura, aerul expirat are continut mai mare de CO2 decât aerul exterior deci densitatea aerul din balon este mai mare)
 14. Care este înălţimea minima a unei oglinzi plane ca sa ne putem vedea in intregime in ea?
 15. Se poate ca 2 raze de lumina sa se anuleze si sa rezulte intuneric?
 16. Lasati sa cadă in acelasi timp o pietricică si un bolovan.Vor ajunge ele pe sol in acelasi timp? (se neglijeaza frecările cu aerul)
 17. O piatra cade timp de 1 s. Care este viteza sa medie in acea secunda?
 18. Puteti stabili dacă un ou este fiert tare sau este crud?
 19. Cât cântăreşte in timpul căderii sale un corp asezat pe o balanta cu resort, care cade impreună cu el?
 20. O  sonerie emite constant un sunet.Vă depărtati de sonerie cu o viteză egală cu a sunetului emis. Cum va fi sunetul pe care-l auziti, mai tare sau mai slab?

Fizică – fişă de lucru

Prof. Ancuța Popescu

Tema: Motorul electric de c.c. Forta electromagnetica – probleme

 1. Completati spatiile punctate utilizând si schema motorului electric de c.c. de mai jos:

Electromotorul absoarbe energie ……… si produce energie………… La baza functionării lui stă interactiunea dintre un ………….. si un …………… Este alcatuit dintr-un echipament ……….. numit ………. si un echipament ………. numit …………. Colectorul alcatuit din 2 semicilindri izolati unul de altul, legati la capetele bobinei si care se rotesc odată cu bobina, folosesc la inversarea sensului curentului prin bobină la fiecare rotire cu 180 (1869, electricianul belgian Gramme). Astfel bobina se roteste continuu.

2.Circuitul din figura de mai jos, este alcatuit dintr-un generator cu t.e.m. E = 3V si rezistenta interna    r = 0,1 Ώ, un rezistor R = 1,2 Ώ,  doua bare orizontale conductoare de rezistenta neglijabila, pe care se aseaza o tija metalica cu masa m = 100g si rezistenta R* = 0,2 Ώ . Sistemul este asezat intr-un câmp magnetic cu inductia magnetica B = 0,1 T orientat perpendicular pe circuit. Stiind ca forta de frecare dintre bare si tijă este proportională cu G si că l = 1m, sa se calculeze coeficientul de frecare.

3. O bară de cupru AB cu l = 10 cm si R = 2 Ώ poate culisa fără frecari pe 2 şine din cupru legate la o sursa cu  t.e.m. E = 6V si r = 0,1 Ώ. Circuitul este plasat intr-un camp magnetic de inducţie B = 0,1T.  Se cere: a) reprezentati pe desen sensul curentului electric, sensul B si sensul fortei electromagnetice; b) calculati modulul fortei electromagnetice.

FIŞA DE LUCRU

 CLASA a VIII-a

 1.   Completând corect spaţiile orizontale ale aritmogrifului de mai jos, veţi obţine pe verticala AB prenumele fizicianului german (1824 – 1887), care a demonstrat în anul 1847 două legi pentru reţele electrice, cu ajutorul cărora se pot determina intensităţile curenţilor prin ramurile lor.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: