Lasă un comentariu

Fise experimentale.

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi                            

  Elev: __________________

  Grupa: ________________                                                                                                                                                                                                

 Densitatea substanţelor

FIŞĂ DE LUCRU

“Important este să nu încetăm  să ne punem întrebări.”

Albert Einstein

                                              EXPERIMENTE DE LABORATOR

PENTRU CLASELE A VI-A ŞI A VII-A

Prof. Ancuța Popescu

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi

2010

Introducere

         Fizica, o ştiinţǎ a naturii pe care o predǎm în  şcoală elevilor, este doar o parte infimă din marele ocean al cunoaşterii. Ea poate fi înţeleasǎ mult mai bine de cǎtre elevii noştri dacǎ o învaţǎ experimentând şi dacǎ interesul lor este stimulat permanent prin ceva nou, astfel încât  aceastǎ ştiinţǎ sǎ nu li se parǎ a fi abstractǎ.

„A învăţa fizica” presupune pentru elevi a crea semnificaţii, valori şi sensuri proprii. În vederea atingerii obiectivelor propuse pentru fiecare lecţie este nevoie de strategii şi metode adecvate, care să familiarizeze elevul cu modul de lucru al fizicianului. Ca metodǎ de  bazǎ în studiul fizicii, experimentul face legǎtura între teorie şi practicǎ, deschide calea spre înţelegerea unor fenomene fizice, a unor legi şi concepte, utilizând dispozitive simple sau complexe şi numeroase tipuri de aparate.

Trusa de fizicǎ “Sistemul mecanic nr. 1” este destinatǎ studiului fizicii mecanice din clasele a VI-a şi a VII-a, dar şi claselor de liceu, conform manualului de instrucţiuni care o însoţeşte. Experimentele din manual sunt nişte sugestii ale producǎtorului, componentele trusei putând fi utilizate în funcţie de necesitǎţile şi cerinţele educaţionale ale profesorului, acestea fiind uşor de manevrat şi montat chiar de cǎtre elevi.

Prin îmbinarea echipamentelor din trusǎ, putem efectua la gimnaziu şi liceu diferite experimente. În gimnaziu se pot efectua urmǎtoarele experimente la clasele a VI-a şi a VII-a: mǎsurarea lungimii (grosimii), mǎsurarea ariei, mǎsurarea volumului, mǎsurarea masei, mǎsurarea greutǎţii, deformarea unui corp elastic, construcţia unui pendul simplu şi respectiv, fortele concurente, compunerea şi descompunerea unor forţe, scripetele fix, scripetele mobil, scripetele compus, planul înclinat, momentul unei forţe, conceptul de energie cineticǎ, conceptul de energie potenţialǎ.

În Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi, elevii claselor a VI-a şi a VII-a au efectuat diferite experimente cu ajutorul echipamentelor din trusǎ îmbinate de cǎtre aceştia în conformitate cu cerinţele teoretice corespunzǎtoare programelor de studiu, sub supravegherea şi îndrumarea profesorului. Dacǎ la ore am constatat cǎ unii elevi calculeazǎ mai greu diferite valori ale mǎrimilor fizice studiate, încurcǎ formule, simboluri şi unitǎţi de mǎsurǎ, în mod surprinzǎtor,  în timpul efectuǎrii experimentelor, elevii au fost foarte receptivi , sǎritori, doritori de cunoaştere, vrând sǎ se remarce chiar şi cei care nu sunt pasionaţi de acest domeniu sau cǎrora fizica li se pare o disciplinǎ “grea”. Faptul cǎ, de multe ori, când a fost posibil, în timpul efectuǎrii experimentelor, elevii au fost fotografiaţi în vederea prezentǎrii activitǎţii de astǎzi, i-a determinat sǎ participe cu tot sufletul, adesea cu zâmbetul pe buze.

Cncluzia: sǎ experimentǎm mai des, pentru ca elevilor noştri sǎ li se parǎ fizica mult mai frumoasǎ, mai “uşoarǎ” şi mai plǎcutǎ!

EXPERIMENTE

 CLASA  a VI-a

 1. Mǎsurarea lungimii (grosimii)
 2. Mǎsurarea ariei unei suprafeţe de formǎ regulatǎ
 3. Mǎsurarea volumului corpurilor de formǎ regulatǎ
 4. Determinarea masei corpurilor
 5. Mǎsurarea greutǎţii unui corp
 6. Deformarea unui corp elastic

 Numele şi prenumele________________________

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi

Fişă experimentală

                                                 Clasa aVI-a

                        Măsurarea lungimii (grosimii)

Materiale necesare:

 1. şubler cu vernier din Sistemul mecanic nr. 1 ;
 2. şurub metalic.

Mod de  lucru:

Măsuraţi lungimea (grosimea) şurubului de trei ori, folosind un şubler cu vernier şi calculaţi valoarea medie a măsurătorilor efectuate, erorile de măsurare şi eroarea medie.

Completaţi datele în tabelul de mai jos.

Rezultatul măsurării:L= Lm ±ΔLm

Numele şi prenumele________________________

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi

Fişă experimentală

                                                 Clasa aVI-a

 Măsurarea ariei unei suprafeţe de formă regulată

Materiale necesare:

1. ruleta din Sistemul mecanic nr. 1;

2. sala de clasa (parchetul),suprafaţă cu formă regulată-dreptunghi.

Mod de  lucru:

Măsuraţi lungimea şi lăţimea sălii de clasă de de trei ori, folosind o ruletă şi calculaţi aria, valoarea medie a ariilor calculate, erorile de măsurare şi eroarea medie.

Completaţi datele în tabelul de mai jos.

Rezultatul măsurării:A= Am ±ΔAm

Numele şi prenumele________________________

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi

Fişă experimentală

                                                 Clasa aVI-a

           Măsurarea volumului corpurilor de formă regulată

Materiale necesare:

1. ruleta din Sistemul mecanic nr. 1;

2. corp cu formă regulată(paralelipiped).

Mod de  lucru:

Măsuraţi lungimea, lăţimea şi înălţimea unui paralelipiped dreptunghic de de trei ori, folosind o ruletă şi calculaţi volumul, volumul mediu, erorile de măsurare şi eroarea medie.

Completaţi datele în tabelul de mai jos.

Rezultatul măsurării:V= Vm ±ΔVm

Numele şi prenumele________________________

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi

Fişă experimentală

                                                 Clasa aVI-a

   Determinarea masei corpurilor

Materiale necesare:

1.cântarul de tip balanţă din Sistemul mecanic nr. 1 ;

2.mase marcate din Sistemul mecanic nr. 1;

3.corpuri ( pix, şurub, pahar Berzelius, caiet, penar).

Mod de  lucru:

             Echilibraţi balanţa!

             Măsuraţi masa corpurilor de mai sus aşezându-le pe un taler al balanţei şi adăugând pe celălalt mase marcate, până când balanţa se reechilibrează.Pentru fiecare corp, însumaţi valorile înscrise pe masele marcate.

Completaţi datele în tabelul de mai jos.

Indicaţi sursele de erori care afectează rezultatul obţinut.

Numele şi prenumele________________________

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi

Fişă experimentală

                                                 Clasa aVI-a

Măsurarea greutăţii unui corp

 Materiale necesare:

1.dinamometre din Sistemul mecanic nr. 1 ;

2.corpuri metalice din Sistemul mecanic nr. 1;

3.suport universal din Sistemul mecanic nr. 1.

Mod de  lucru:

            Suspendaţi dinamometrul de suportul universal!

            Agăţaţi, pe rand, de cârligul dinamometrului, cel puţin patru corpuri metalice de dimensiuni diferite şi citiţi indicaţiile dinamometrului.

            Completaţi datele în tabelul de mai jos.

Atenţie ! Unele dinamometre au pe cealaltă parte a scalei gradate şi valorile corespunzoare ale maselor corpurilor cărora le măsuraţi greutatea! În acest caz, dinamometrul poate fi folosit şi drept cântar. Dacă aveţi un asemenea dinamometru, completaţi si rubrica “Masa corpului”.

 

Numele şi prenumele________________________

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi

Fişă experimentală

                                                 Clasa aVI-a

                                 Deformarea unui corp elastic

 Materiale necesare:

1.resort din Sistemul mecanic nr. 1 ;

2.mase marcate din Sistemul mecanic nr. 1;

3.suport universal din Sistemul mecanic nr. 1.

4.scală gradată din Sistemul mecanic nr.1.

Mod de  lucru:

             Montaţi rigla pe suportul universal, iar în faţa acesteia aşezaţi resortul. Înregistraţi lungimea iniţială a resortului citind diviziunea corespunzătoare  pe scala gradată.

Ataşaţi la capătul resortului, pe rand, cel puţin 3 mase marcate diferite şi citiţi lungimea finală a resortului de fiecare dată. Calculaţi constanta elastică a resortului o singură dată (k=F:Δl), iar greutatea corpurilor folosite ca mase marcate se va calcula pentru fiecare în parte.

G = m× g. Calculul deformării resortului: Δl=lf – li

            Completaţi datele în tabelul de mai jos.

Concluzie: deformarea este direct proporţională cu forţa deformatoare(legea deformării elastice).

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi

Profesor Ancuța Popescu

EXPERIMENTE

CLASA  a VII-a

 1. Scripetele fix
 2. Scripetele mobil
 3. Planul înclinat

“Cel ce doreşte sǎ se bucure fǎrǎ nici o umbrǎ de îndoialǎ de adevǎrurile aflate la baza fenomenelor trebuie sǎ ştie cum sǎ se dǎruiascǎ experimentului.”

Roger Bacon

Numele şi prenumele________________________

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi

Fişă experimentală

                                                 Clasa aVII-a

                                               Scripetele fix

            Scopul acestui experiment este de a verifica modul de funcţionare al unui scripete fix(mecanism simplu).

 Materiale necesare:

1.scripete din Sistemul mecanic nr. 1 ;

2.mase marcate din Sistemul mecanic nr. 1;

3.suport universal din Sistemul mecanic nr. 1;

4.fir inextensibil din Sistemul mecanic nr.1;

5.dinamometru din Sistemul mecanic nr.1.

Mod de  lucru:

Determină greutatea unei mase marcate de 50g (forţa rezistentă )

G=m x g

G=50g x 9,8N/kg=________________

Prinde acest corp de un capăt al firului inextensibil trecut iniţial peste un scripete fix, prins de un suport. Cu ajutorul unui dinamometru,

măsoară forţa activă cu care trebuie să tragi de celălalt capăt al firului, astfel încât corpul să fie în echilibru.

Concluzie: Cu un scripete fix schimbăm convenabil direcţia şi sensul de acţiune al forţei active. La echilibru, modulul forţei active este egal cu modulul forţei rezistente: F=R

                                                   Cerinţă:

Reprezentaţi alături:

– firul inextensibil;

– forţa activă şi forţa rezistentă;

-furca şi punctual de sprijin pe ax;

-braţele forţelor, bF şi bR.

                                                                              Ce tip  de pârghie este AB?

Numele şi prenumele________________________

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi

Fişă experimentală

                                                 Clasa aVII-a

                                               Scripetele mobil

            Scopul acestui experiment este de a verifica modul de funcţionare al unui scripete mobil (mecanism simplu).

 Materiale necesare:

1.scripete din Sistemul mecanic nr. 1 ;

2.mase marcate din Sistemul mecanic nr. 1;

3.suport universal din Sistemul mecanic nr. 1;

4.fir inextensibil din Sistemul mecanic nr.1;

5.dinamometru din Sistemul mecanic nr.1.

Mod de  lucru:

Determină greutatea unei mase marcate 50g (forţa rezistentă )

G=m x g

G=50g x 9,8N/kg =________________

Prinde acest corp de cârligul de prindere situat pe furca scripetelui. Cu ajutorul unui dinamometru măsoară forţa activă  care are sens opus forţei rezistente.

Concluzie: La un scripete mobil aflat în echilibru, forţa activă are valoarea de două ori mai mică decât a forţei rezistente: F=R:2                                                             

Cerinţă:                                              Reprezentaţi alături:

– firul inextensibil(prins la un capăt);

– forţa activă şi forţa rezistentă;

– braţele forţelor.

Ce tip  de pârghie este OA?

                                                                        Reprezentaţi scripetele compus.

Numele şi prenumele________________________

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi

Fişă experimentală

                                                 Clasa aVII-a

                                              Planul înclinat

 Scopul acestui experiment este de a studia planul înclinat (mecanism simplu).

 Materiale necesare:

1. planul înclinat din Sistemul mecanic nr. 1 ;

2. suport universal din Sistemul mecanic nr. 1;

3. dinamometru din Sistemul mecanic nr.1;

4. material rulant pentru planul înclinat din Sistemul mecanic nr.1;

5. cerc goniometric din Sistemul mecanic nr.1;

Mod de  lucru:

 • Montaţi planul înclinat pe suportul universal astfel încât sǎ facǎ un  unghi ascuţit cu planul orizontal, în faţa cercului goniometric.
 • Aşezaţi materialul rulant pe planul înclinat şi prindeţi-l de suportul universal cu ajutorul dinamometrului.
 • Citiţi indicaţia dinamometrului. Ce valoare are forţa cu care corpul urcǎ uniform pe planul înclinat ( se neglijeazǎ forţa de frecare)?

Concluzie:

           Un corp cu o greutate oarecare este urcat uniform pe un plan înclinat de înǎlţime h şi lungime l, sub acţiunea unei forţe, paralelǎ cu planul ( se neglijeazǎ frecarea între corp şi plan). Aceastǎ forţǎ are valoarea: F =

            Reprezentaţi  corpul aflat pe planul înclinat, precum şi toate forţele care acţioneazǎ asupra acestuia (cu excepţia forţei de frecare).

Elementele planului înclinat sunt: h =

l  =

α =

   TITLUL LUCRĂRII :  Determinarea constantei elastice a unui resort

CONSIDERAŢII TEORETICE

Dacă de un resort se suspendă diferite corpuri, resortul se

alungeşte în urma interacţiunii cu corpurile suspendate.Notăm alungirea resortului cu Dl = l- l0,   în care l0 = lungimea resortului nedeformat, l  = lungimea resortului deformat

Forţa care produce deformarea resortului este greutatea corpurilor suspendate:

F = G = m g ;      g = 10 N / Kg = valoarea acceleraţiei gravitaţionale

Deformarea (alungirea) resortului este proporţională cu forţa deformatoare: F=k∆l,

în care   k – constanta elastică a resortului

Relaţia matematică pentru constanta elastică: k=F/ ∆l; [ k] S.I. = 1N/m

MATERIALE NECESARE : 

 • Suport ;
 • Resort;
 • Cârlig – suport şi discuri crestate ;
 • Riglă

MOD DE LUCRU :

 • Se suspendă resortul de suport;
 • Se măsoară lungimea resortului nedeformat: l0;
 • Suspendă de resort cârligul – suport  pune pe acesta discuri crestate. Resortul se deformează datorită grutăţii discurilor ;
 • Măsoară, pentru fiecare caz, lungimea resortului deformat;
 • Calculează deformarea(alungirea): Dl = l – l0 
 • Calculează constanta elastică a resortului: ;

TABEL DE DATE EXPERIMENTALE:

 • Scrie rezultatul sub forma :   k=(km ± |(∆ k ) m|) N / m =…………………………………………………..
 •  Identifică posibile surse de erori: ……………………………………………………………………..

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi                                      Elev: __________________

                                                                                                                     Grupa: ________________                                                                                                                                                                                               

 Fişă de lucru

TEMA: Determinarea lungimii unui obiect utilizând diverse aparate; calculul erorilor

MATERIAL DIDACTIC: liniar, metru de croitorie, hârtie, creion

MERSUL LUCRĂRII:       

 1. Măsoară cu liniarul lungimea muchiei băncii de trei ori şi notează rezultatele în tabel
 2. Calculează lungimea medie ca medie aritmetică a celor trei măsurători
 1. Calculează erorile de măsurare

ΔL1 = |<L>-L1 |

ΔL2 = |<L>-L2 |

ΔL3 = |<L>-L3 |

 1. Calculează eroarea medie
 1. Exprimă lungimea sub forma

L=<L>± <ΔL>            (ex. L=35,7±0,5)

6.Repetă măsurătorile utilizând metrul de croitorie sau alte aparate de măsură. Compară rezultatele obţinute.

PROIECT DIDACTIC

OBIECTUL: Fizică

CLASA: a VII a

CAPITOLUL : Lumină şi sunet

Tema lecţiei : Măsurarea distanţei focale a unei lentile

TIPUL LECŢIEI : de laborator

COMPETENŢE SPECIFICE URMĂRITE:

Cs1. Clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice, instrumente şi mărimi fizice din domeniile studiate

Cs2. Descrierea fenomenelor fizice studiate, întâlnite în activitatea practică, după criterii date

Cs3. Identificarea unor caracteristici ale fenomenelor pe baza obs ervării acestora

Cs4. Realizarea unor aplicaţii experimentale, individual sau în echipă, prin urmarea unor instrucţiuni date

Cs5. Stabilirea unor conexiuni fenomenologice şi conceptuale între domeniile fizicii şi celelalte discipline de studiu

Cs6. Aplicarea normelor de protecţie individuală în laboratorul de fizică şi în viaţa de zi cu zi

Obiective operaţionale ce duc la îndeplinirea acestor competenţe:

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:

.O1.Definească şi să clasifice lentilele

O2. Construiască imaginea obiectelor în lentile

O3. Măsoare distanţa focală a unei lentile

O4. Rezolve  unele probleme date dar şi pe cele practice

Metode didactice: conversaţia, demonstraţia, experimentul, explicaţia, problematizarea

Materiale didactice : lentile (convergente şi divergente ) banc optic, lumânare, culegeri de probleme.

Forme de organizare : frontală, pe grupe.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

1 . Momentul organizatoric (3 min). Se verifică elevilor la clasă, elevii se organizează pe grupe, se anunţă obiectivele urmărite.

2. Verificarea cunoştinţelor anterioare (15 min).

Se definesc şi se clasifică lentilele ,se discută şi se reprezintă mersul luminii prin lentile . Se răspunde la următoarele întrebări:

 1. Unde se obţine imaginea unui obiect intr-o lentilă? de câte tipuri poate fi?

Elevii răspund: imaginea se obţine la intersecţia a două raze de lumină, la intersecţia a două prelungiri sau la intersecţia unei raze de lumină cu o prelungire. Imaginea poate fi reală sau virtuală.

 1. Care sunt diferenţele între cele două tipuri de lentile?

Elevii răspund: diferenţele între lentila convergentă şi cea divergentă sunt :

–          Dacă    C < 0 lentila este divergentă

C > 0 lentila este convergentă

–          Au  simboluri diferite

–          Locurile  focarelor sunt inversate

.3. Desfăşurarea lucrării.

Pe baza fişei de laborator elevii încep să efectueze măsurătorile.

Fişă de laborator.

Materiale necesare :

– banc optic

– lumânare

– lentilă

– ecran

Modul de lucru :

 1. Se montează pe bancul optic lumânarea , lentila şi ecranul
 2. Se aprinde lumânarea
 3. Se deplasează lentila şi lumânarea dea lungul bancului optic până pe ecran se obţine o imagine clară
 4. Se notează distanţa de la lumânare (x1) şi de la ecran (x2) până la lentilă
 5. Datele obţinute se trec în tabelul de mai jos

Concluzii :

 1. Cu cât lumânarea se apropie de lentilă pentru a obţine o imagine cât mai clară trebuie ca distanţa dintre lentilă şi imagine să crească.
 2. Dacă distanţa dintre lumânare şi lentilă este mărită atunci pentru a obţine o imagine clară trebuie să apropiem ecranul de lentilă

Se vor rezolva următoarele probleme:.

P1. Un obiect liniar şi luminos se aşează la 25 cm  în faţa unei lentile cu distanţa focală de 20cm.Se cere:

 1. Convergenţa lentilei;
 2. Specificaţi tipul lentilei;
 3. Construiţi  şi caracterizaţi imaginea obiectului în lentilă;
 4. La ce distanţă faţă de lentilă se obţine imaginea obiectului ;

Rezolvare :

–          Se notează datele problemei;

X1 = 25cm

f = 20cm

 1. C =?
 2. –-
 3. –-
 4. X2 = ?

Se scrie formula matematică  pentru convergenţă

C =

 1. Deoarece  C > 0  rezultă că lentila este una convergentă

A’B’ – Imagine reală , răsturnată şi mai mare decât obiectul

 1. Se scrie prima formulă a lentilelor

Se  rezolvă  ecuaţia 1

+

X2 = 100cm

 1. Andrei şi bunicul său poartă ochelari cu numărul -2 şi +2.Se cere :
 2. Distanţele focale ale lentilelor celor doi ;
 3. Specificaţi tipul de lentile şi defectele de vedere ale celor doi;

Rezolvare:

–                      Se scot datele problemei

C1 = -2δ

C2 = 2δ

 1. f 1 =?         f 2  =?
 2. ––

–  Se scrie formula pentru convergenţă de unde se află distanţa focală

C1 =

f1 =

f1 = -0,5 m

C2 =

f2 =

f2  = 0,5m

deoarece C1 < 0  rezultă  că Andrei are lentile divergente , deci suferă de miopie şi pentru că C2  > 0 rezultă că bunicul  poartă lentile convergente deci suferă de prezbitism.

4.Discuţia de încheiere.

– se completează următoarele desene

–          Se construiesc imagini reale şi virtuale în lentile convergente şi în lentile divergente

5.Anunţarea temei pentru acasă (2 min). Să se rezolve următoarea problemă:

Un obiect se aşează în faţa unei lentile cu distanţa focală -3 cm , la 6cm distanţă de aceasta. Se cere :

 1. Specificaţi tipul lentilei
 2. Aflaţi convergenţa lentilei
 3. Aflaţi distanţa de la lentilă până la imaginea obţinută
 4. Reprezentaţi şi caracterizaţi imaginea obţinută

Grup Școlar „Constantin Cantacuzino” Baicoi                                      Elev: __________________

                                                                                                                         Grupa: ________________                                                                                                                                                                                           

Transferul termic

FISA DE LUCRU

 1. Mănuşile produc propria lor caldură sau pastrează caldura în interiorul lor?

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

 1. Completaţi următorul tabel:

3.Care este sursa de căldură din acest experiment?

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Dacă mănuşile nu produc căldură, atunci cum păstrează palmele voastre calde?

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Explicaţi diferenţa dintre producerea căldurii şi păstrarea acesteia.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

6.Evoluţia temperaturii măsurate pe palma deschisă fără mănuşă

7.Evoluţia temperaturii măsurate pe palma deschisă cu mănuşă

Reprezentarea grafică a evoluţiei temperaturii măsurate pe palma deschisă cu şi fără mănuşi

Concluzii:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: