Lasă un comentariu

Teste

TEST  Fizica – Tipuri  de Forte  nr. 1

1.  I.. Forţa se măsoară cu :  a) balanţa ,   b)  cântarul ,    c)  cilindrul gradat ,   d) dinamometrul ,  e) rigla

I I..  O piesă a unei nave cosmice , ajunsă pe LUNA are :   a)  masa de sase ori mai  mică decât pe PAMANT ,     b) Greutatea de sase ori mai  mică decât pe PAMANT ,    c) densitatea de sase ori mai  mică decât pe PAMANT ,  d)  volumul de sase ori mai  mic decât pe PAMANT    ,  e) masa de sase ori mai  mare decât pe PAMANT  . De ce?

2.  I.. Masa unui corp măsoară : a) forţa cu care e atras corpul de PAMANT  ,  b) câţi Newtoni are corpul ,  c) tăria interacţiunii cu PAMANTUL ,  d)  inerţia  corpului  ,  e) câţi metri cubi  are corpul ,

I I.    Cum   trebuie sa fie  constanta elastica a unui dinamometru pentru a putea măsura cu precizie  corpuri usoare?  :   a) zero,        b) mare        c) mică,        d) egală cu  greutatea corpului , e) mai mică decât greutatea corpului

3.  I.. Scrieţi formula , unitatea de măsură si definiţia forţei de greutate

I I.  Precizaţi proprietaţile   forţei elastice.

4.   I.  Explicaţi cum puteţi afla  constanta elastică  a unui arc de  dinamometru folosind dinamometrul si  rigla.

I I. Explicaţi cum puteţi afla greutatea unui corp folosind balanţa ,                                                                                                      5.    Aflaţi greutatea volumul si  densitatea unui corp  cubic cu latura de 4cm, care cântareste ( m=) 64grame.

6.    Greutatea unui corp din sticlă este 9898N  (   densitatea 10,1g/cm3 ).  Aflaţi masa si volumul

7.   I.   Ce forţă poate întinde cu 6cm un arc cu constanta elastica 50N/m ?

 1. Cu cât se deformează arcul dacă agăţam de el un corp de 500g?

8.    O găleată din fontă (densitatea 7000 kg/m3) cântareste ,dacă e plină cu apă 37Kg  (densitatea apei 1000 kg/m3)

Atunci când e goală ,dacă o punem într-un cilindru gradat, se ridică nivelul apei din cilindrul gradat cu 1000cm3

I . Aflaţi greutatea  găleţii pline cu apă , dar si  greutatea  găletii goale

I I. Aflaţi capacitatea găleţii (câţi litri de apă încap în găleată?))

TEST  Fizica – Tipuri  de Forte  nr. 2

1.  I..  Volumul se măsoară cu :  a) dinamometrul ,   b)  balanţa  ,    c)  cilindrul gradat ,   d)  eprubeta ,  e) rigla

I I..  O piesă a unei nave cosmice , ajunsă pe LUNA are :   a) aceeasi  masă si aceeasi greutate ca si  pe  PAMANT ,     b) aceeasi densitate  si aceeasi greutate ca si  pe  PAMANT ,    c) acelasi volum si aceeasi greutate  ca si  pe  PAMANT ,  ,  d) aceeasi  masă si acelasi volum ca si  pe  PAMANT ,    ,  e) masa si greutatea de  sase ori mai  mici decât pe PAMANT  . De ce?

2.  I.. Greutatea unui corp masoară : a)  ,marimea corpului  ,  b) câte kilograme are corpul ,  c) tăria interacţiunii cu PAMANTUL ,  d)  inerţia  corpului  ,  e) câţi metri cubi  are corpul ,

I I.    Cum   trebuie sa fie  constanta elastică a unui dinamometru pentru a putea masura o greutate mare?  :   a) mică,       b) zero,           c) mare     ,       d) egală cu  greutatea corpului , e) mai mare decât greutatea corpului

3.  I.. Scrieţi formula , unitatea de masură si definiţia constantei elastice.

I I.  Precizaţi  proprietatile  fortei  de tractiune ,  si  proprietatile fortei  de greutate.

4.    Explicati cum puteti afla  masa si densitatea  unui corp    folosind dinamometrul  si cilindrul gradat  .

5.    Aflati greutatea, volumul si  densitatea unui corp  cubic cu latura de 5cm, care cântareste ( m=) 250grame.

6.    Greutatea unui corp din  metal este 4900N  (   densitatea 10g/cm3 ).  Aflati masa si volumul

7.   I.   Ce fortă poate întinde cu 10cm un arc cu constanta elastică 500N/m ?

I I.   Cu cât se deformeaza arcul daca agăţam de el un corp de 400g?

8.   Intr-un vas ( din aluminiu , densitatea 2,7g/cm3 )   cu lungimea 30 cm, lătimea  10 cm si  înăltimea 70cm se afla apă până la înăltimea 50cm. Vasul gol cântăreste 3Kg. Aflati : I. Volumul si  masa apei   ,  I I. Greutatea (totală ) a vasului cu apă   ,                       I I I .Greutatea unui corp din aluminiu ,  care trebuie introdus în vas pentru ca apa sa umple (complet) vasul .(densitatea apei 1 g/cm3 )

TEST  Fizica – Tipuri  de Forte  nr. 3

1.  I.. Greutatea se măsoară cu :  a) balanţa ,   b)  cântarul ,    c)  cilindrul gradat ,   d) dinamometrul ,  e) rigla

I I..  O piesă a unei nave cosmice , ajunsă pe LUNA are :   a)  masa de sase ori mai  mică decât pe PAMANT ,     b) Greutatea de sase ori mai  mică decât pe PAMANT ,    c) densitatea de sase ori mai  mică decât pe PAMANT ,  d)  volumul de sase ori mai  mic decât pe PAMANT    ,  e) masa de sase ori mai  mare decât pe PAMANT  . De ce?

2.  I.. Masa unui corp masoară : a) forţa cu care e atras corpul de PAMANT  ,  b) câţi Newtoni are corpul ,  c) taria interacţiunii cu PAMANTUL ,  d)  inerţia  corpului  ,  e) câţi metri cubi  are corpul ,

I I.  Constanta elastică  a unui corp elastic ( arc) , caracterizează : a) materialul din care e alcatuit corpul ,  b) forţa deformatoare   c) deformaţia ,   d)  caracterizează corpul elastic

3.  I.. Scrieţi formula , unitatea de masură si definiţia forţei elastice

I I.  Precizaţi proprietaţile   forţei rezistente (de frecare).

4.   I.  Explicaţi cum puteţi afla  constanta elastică a unui arc de  dinamometru , si  cum puteţi afla masa unui corp folosind dinamometrul si  rigla.

5.    Aflaţi greutatea, volumul, si  densitatea unui corp  cubic cu latura de 2cm, care cântareste ( m=) 16grame.

6.    Greutatea unui corp din sticlă este 49N  (   densitatea 2,5g/cm3 ).  Aflaţi masa si volumul

7.   I.   Ce forţă poate întinde cu 6cm un arc cu constanta elastica 100N/m ?

 1. Cu cât se deformeaza arcul daca agăţam de el un corp de 200g?

8.    O găleată din fontă (densitatea 7000 kg/m3) cântareste ,daca e plină cu apă 23,5Kg  (densitatea apei 1000 kg/m3)

Atunci când e goală ,daca o punem într-un cilindru gradat, se ridică nivelul apei din cilindrul gradat cu 500cm3

I . Aflati greutatea  găleţii pline cu apă , dar si  greutatea  găleţii goale

I I. Aflati capacitatea găleţii (câţi litri de apă încap în găleată ?)

TEST  Fizica – Tipuri  de Forte  nr. 4

1.  I..  Masa se măsoară cu :  a) dinamometrul ,   b)  balanţa  ,    c)  cilindrul gradat ,   d) ruleta ,  e) rigla

I I..  O piesă a unei nave cosmice , ajunsă pe LUNA are :   a) aceeasi  masă şi aceeasi greutate ca şi  pe  PAMANT ,     b) aceeasi densitate  si aceeasi greutate ca si  pe  PAMANT ,    c) acelasi volum si aceeasi greutate  ca şi  pe  PAMANT ,  ,  d) aceeasi  masă şi acelasi volum ca şi  pe  PAMANT ,    ,  e) masa şi greutatea de  şase ori mai  mici decât pe PAMANT  . De ce?

2.  I.. Greutatea unui corp masoară : a)  ,marimea corpului  ,  b) câte kilograme are corpul ,  c) taria interacţiunii cu PAMANTUL ,  d)  inerţia  corpului  ,  e) câţi metri cubi  are corpul ,

I I.  Daca  agăţam un corp de diferite arcuri ,se va alungi mai  mult arcul cu constanta elastică  :  a) mare,       b) zero,         c) mică,             d) egală cu  greutatea corpului

3.  I.. Scrieţi formula , unitatea de masură si definiţia forţei elastice.

I I.  Precizaţi proprietaţile forţei  centripete.

4.    Explicaţi cum puteţi afla  masa şi volumul  unui corp  (ştiind din ce material e facut , si densitatea)  folosind dinamometrul   .

5.    Aflaţi greutatea, volumul şi  densitatea unui corp  cubic cu latura de 3cm, care cântareşte ( m=) 27grame.

6.    Greutatea unui corp din  metal este 196N  (   densitatea 5g/cm3 ).  Aflati masa si volumul

7.   I.   Ce fortă poate întinde cu 4cm un arc cu constanta elastică 200N/m ?

 1. Cu cât se deformează arcul  dacă agăţăm de el un corp de 600g?

8.   Intr-un vas ( din oţel , densitatea 7,8g/cm3 )   cu lungimea20 cm, lăţimea 10 cm  şi  înălţimea 60cm se afla apă până la înălţimea 50cm. Vasul gol cântăreşte 2Kg. Aflaţi : I. Volumul şi  masa apei   ,  I I. Greutatea (totală ) a vasului cu apă   ,   I I I .  Greutatea unui

corp din oţel ,  care trebuie introdus în vas pentru ca apa sa umple (complet) vasul. (densitatea apei 1 g/cm3 )

TEST DE VERIFICARE

CLASIFICARE. ORDONARE. PROPRIETĂŢI

 1. Stabiliţi care din afirmaţiile următoare sunt adevărate (A) şi false (F):

a)      proprietatea comună care stă la baza constituirii unor clase (pe baza căreia se realizează clasificarea) se numeşte criteriu de clasifiacre.

b)      criteriul de ordonare a elevilor la ora de educaţie fizică este media generală.

c)      o mărime fizică se exprimă astfel:

mărimea fizică=valoarea numerică x unitatea de măsură

(exemplu: l=1,45m)

 1. Alegeţi răspunsul corect:

Prin mărime fizică înţelegem:

a)      o proprietate fizică

b)      o proprietate care poate fi măsurată

c)      o proprietate ce nu poate fi măsurată

După gust şi miros corpurile:

a)      nu pot fi ordonate exact, deoarece sunt proprietăţi nemăsurabile

b)      pot fi ordonate, deorece putem spune-spre exemplu-că miere este mai dulce decăt zahărul

 1. Considerăm mulţimea corpurilor alccătuite din substanţele : apă , miere, ceramică, aer, lapte, zăpadă sticlă, gheaţă, oxigen. După starea de agregare clasele ce se pot forma sunt:
 1. Enumeră proprietăţile generale ale corpurilor şi formulează câte o propoziţie prin care să evidenţiezi fiecare dintre aceste proprietăţi.

Numele si prenumele elevului:

TEST DE EVALUARE INITIALA

Anul scolar 2011-2012

Disciplina Fizica

Clasa a VI-a

• Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acorda 90 de puncte. Din oficiu se acorda 10 puncte.

• Timpul efectiv de lucru este de 30 minute.

 

PARTEA I (60 de puncte)

1. Completeaza spatiile libere astfel încât egalitatile sa devina corecte:                                            10  puncte

a) 15m + 15cm + 0,15hm =………….. m

b) 10h 12 min – 9h 58 min =……………min

c) 10cm = …………mm = …………..dm

2. Citeste cu atentie afirmatiile de mai jos. Pentru fiecare afirmatie, încercuieste A daca apreciezi ca este adevarata, sau F daca apreciezi ca este falsa:                                                                                      10 puncte

a) A     F          Cuprul este singurul metal care permite trecerea curentului electric.

b) A     F          Magnetii atrag fierul.

c) A     F          În apa, sarea de bucatarie se topeste.

3. Completeaza spatiile libere de deasupra sagetilor cu denumirea transformarii de stare de agregare corespunzatoare, aleasa din urmatoarea lista: vaporizare, condensare, topire, solidificare.

solid –––––→ lichid ––––-→ vapori                                                                     10  puncte

4. Încercuieşte răspunsul corect.

Ce se masoară cu balanta?

a) greutatea unui corp;

b) masa unui corp;

c)volumul unui corp;

d)lungimea unui segment.

Lungimea unui  corp se măsoară în:

a) grame;

b) metri;

c) secunde;

d)metri pătrati

5 puncte

5. Stabileşte prin săgeţi corespondenţa :                                                                                                                                                                                                                                                                     10 puncte

COLOANA  A                                               COLOANA  B 
1) multiplu al metrului a) plutesc
2) unitate principală pentru măsurarea masei b) temperatură
3) corpurile cu densitate mai mică decât apa c) kilogramul
4) termometrul este un instrument de măsură pentru d) kilometrul
 1. Completeza spaţiile libere din următorul text:

În vacanţa de vară am fost cu prietenii mei în tabară la munte.

Într-o zi , aflându-ne în excursie prin pădure, m-am rătăcit. Am scos din rucsac ………………………pentru a mă  orienta. Ea indică întodeauna ……………. Dupa ce am găsit poteca, m-am aşternut la drum, ajungând cu bine în tabară.

Seara, am văzut că unul din colegi era bolnav. Îi ardeau obrajii! Avea t………………….. mare. Am scos din trusa medicală un…………………………… pentru a o masura. El indica 38………………..M-am gândit că ar fi bine     sa-i dăm o aspirină. Am luat paharul în care ştiam că mai este puţină apă, dar am constatat că era gol. Apa se …………………. din cauza căldurii.

A doua zi am mers in sat. Ne-am oprit la un minimarket să cumpăram mere. Vânzaroarea le-a pus pe……………………..Totul a durat câteva…………………..

Apoi am intrat într-un magazin cu textile. Ani, colega mea, a văzut un material care îi plăcea pentru a-şi face o rochiţă. A cerut sa-i m………………….. 3………….. Pentru a face asta, vânzătoarea a luat un………………………….şi după ce a măsurat  cât trebuia i-a înmânat pachetul.

15 puncte                                           

PARTEA a II-a (30 de puncte)

1. Într-un concurs de alergare pe distanta de 50 m, sase elevi au înregistrat urmatorii timpi:            10 puncte

7,2s      6,8s      8,3s      7,1s      7,8s      7,0s

a) Scrie în ordine crescatoare valorile timpilor înregistrati în concurs de cei sase elevi.                 

b) Calculeaza intervalul de timp dintre momentele în care primul, respectiv ultimul concurent trece linia de

2. Scrie o compunere de maxim 10 randuri în care să  descrii un fenomen din natură aşa cum l-ai vazut tu.

(de exemplu: eclipsă de Soare, eclipsă de Lună, curcubeu, fulger, trăznet, furtună puternică, cutremur, ploaie torenţială, ninsoare,  etc.).

Dacă ai timp şi vrei, poţi face şi  un desen în care să ilustrezi fenomenul descris.

20 puncte

 

Numele şi prenumele: ________________________________                                                         Data: _______________

TEST MĂRIMI FIZICE

Clasa a VI-a A

1. Indicaţi răspunsul corect în S.I.                                                                                             1 punct

a) 2 m + 20 dm + 200 cm = …………….m

b) 4 mm2  + 0,2 cm2  = …………………. m2  

c) 10000 mm3  + 1000cm3 + 1m3 = …………….. m3

d) 500 s + 2 min + 1/2 h = ……………………..s

2. Stabiliţi prin săgeţi corespondenţa:                                                                                       1 punct

l                             timp                             metru                           m3

A                           volum                          secunda                       m2

V                           arie                              metru pătrat                 s

t                             lungime                       metru cub                    m

3. Asociaţi noţiunile din prima coloană cu cele din a doua coloană:                                       1 punct

a) volum

b) clepsidră

c) secunda                                                       A. mărime fizică

d) cilindru gradat

e) ceas

f) timp                                                             B. Instrument de măsură

g) metru

h) lungime

i) şubler                                                           C. Unitate de măsură

j) metronom

4. Florin, elev în clasa aVI-a, măsoară cu un cronometru timpul căderii unui corp de pe un turn şi găseşte valorile: t1=2,6s, t2=2,4s, t3=2,3s, t4=2,5s. Rezulatul determinării este:

a) (2,45+/-0,1s);                 b) (2,6+/-0,15);            c) (2,3+/-0,15)s                                                1,5 puncte

5. Într-un cilindru gradat (mensură) se află 100cm3 de apă. Dacă scufundăm în cilindru 8 bile identice de rulment, nivelul apei urcă la 120 cm3 . Volumul unei bile este:

a) 12,5 cm3 ; b)15,0 cm3 ; c) 4 cm3 ; d) 2,5 cm3 .                                                                           1,5 puncte

Se acorda 3 puncte din oficiu.

Numele şi prenumele: ________________________________                                                                     Data: _______________

TEST MĂRIMI FIZICE

Clasa a VI-a A

1 punct

2. Rezolvati problemele:

A. Lungimea unui drum este de l = 45 hm. Exprimati aceasta lungime in m.                                                                                    0,5 puncte

B. Aria suprafetetei unei harti este de 5600000cm2. Exprimati aceasta marime in m2.                                                                  0,5 puncte

C. Volumul unui bazin este de 56765 dm3. Exprimati aceasta capacitate in m3.                                                                              0,5 puncte

D. Trei elevi masoara lungimea unui penar si gasesc urmatoarele valori: primul elev masoara 25,3 cm; al doilea elev masoara 25,4 cm  iar al treilea elev 25,2 cm. Cat onsiderate ca este  lungimea  penarului ? Care elev are eroarea cea mai mica?                           1 punct

E. Un muncitor vopseste un zid de 10 m lungime si de 5m latime. Stiind ca la 1 m2 de zid este nevoie de 3l de vopsea, calculate cati l de vopsea este nevoie pentru a vopsi tot zidul.                                                                                                                                          1 punct

3. Descrieti cum procedam:

1 puncte

4. Ce unitati de masura ati folosi la masurarea?

1,5 puncte

 

Se acorda 3 puncte din oficiu.                                                         SUCCES!

TEST DE EVALUARE                                                   Data: ………………….

Nume…………………..

CLS A VI-a                                                                      Prenume………………..

I. Completati:

1. Efectele interactiunii mecanice sunt . . . . si  . . . . .

2. Unitatea de masura pt forta este. . ..

3.Unitatea de masura pt greutate este . . . .

4. Greutatea este o . . .

5. Unitatea de masura pt masa este….

6. Deformarea este un efect . . . . . . al unei forte.

II. 1.Faceti corespondenta intre urmatoatele 3 coloane stiind ca in prima coloana se afla marimea fizica, in a doua coloana se afla formula si in a treia  coloana se afla unitatea de maura.

 

            2. Scrieti denumirea pt fiecare simbol al unitatii de masura din coloana a treia

III. Definiti urmatoarele notiuni: Inertie. Masa. Greutate. Forta. Deformari elastice. Defotmari plastice. Dinamometru.

IV. Identifica interactiunile ce au loc in urmatorul fragment precum si efectele lor:

Lovitura libera executata  de Hagi, sut puternic peste zid. Portarul deviaza mingea in bara si de aici, aceasta atinge plasa portii. Goooooooool! Sutul a fost atat de puternic incat aproape a rupt plasa portii.

V.Care este volumul unui corp din plumb stiind ca masa este m=454g. Densitatea este de 11 350 Kg/m3.

TEST  FIZICA

Inertia, Masa, Densitatea

clasa6-a

 

1).  I. Care e marimea fizică care măsoară inerţia? (si unitatea de măsură) ?

    II. Un corp cu inerţia mică :      a) porneşte încet,dar se opreşte repede

b) porneşte repede dar se opreşte încet

c) porneşte încet dar, se opreşte încet

d) porneşte repede, se opreşte repede

 III.  Cum se opreşte mai repede un camion  :       a) dacă e gol camionul

b) dacă e plin cu marfă.        De ce?

2) I.  Precizaţi definiţia, formula si unitatea de măsură pentru: Densitate.

II. Precizaţi formula si unitatea de măsură, si instrumentul de măsură pentru: masă

3) Transformaţi : 350 mm = …… m      ;  7,5kg =…..g    ;       3500 Litri = …….m3     ;       6,5m3 =….. cm3

17500g + 0,031 tone =…….kg;        2500Kg/m³ = ……..g/cm³

4).  I. Ce material are densitatea cea mai mică: a) ulei,     b) zinc(metalic)  ,   c) apa.

II. Ce material are densitatea cea mai mare ? a) ulei,      b) zinc(metalic),     c) apa.

 III. Un obiect are masa de patru ori mai mare decât alt  obiect, si are volumul de patru ori mai mare. Densitatea sa este:

a) de două ori mai mare;   b) de 4 ori mai mare;   c) de 4 ori mai mică;   d) egală cu densitatea celuilalt obiect;    e) de 8 ori mai mare.

IV.  Trei corpuri, din : a) plastic ( densitatea =1400 Kg/m³ )    B) oţel ( densitatea = 7800 Kg/m³ )  C) plumb (densitatea = 11350 Kg/m³ )      au mase egale. Care are volumul mai mare?

 

5). Ce densitate  are un corp cu masa 5,6 tone  şi  volumul 4000 dm3 ?

6). Cât cântăreşte (m=?) un geam din sticlă (densitatea 2500kg/m3 ) cu lungimea 6 dm , înălţimea 10dm  si grosimea 0,5cm?

7). Explicaţi cum puteţi afla volumul si densitatea unui lichid utilizând un vas cilindric gradat si o balanţă.

TEST RECAPITULATIV CLS. a VI – a

Numele elevului…………………………………………………

 1. Relaţia v = Δd/Δt reprezintă: a) formula de definiţie a densităţii corpului; b) formula de definiţie a masei; c) formula de definiţie a vitezei.
 2. Legea de mişcare în mişcarea rectilinie uniformă este:

a) Δt = v*d;                 b) d = v/Δt;                  c) d = v*Δt;

 1. Graficul mişcării rectilinii uniforme este : a) o dreaptă; b) o curbă; c) un cerc.
 2. Care din relaţiile de mai jos definesc densitatea corpurilor?

a) ρ = m/V ;                 b)  ρ = V/m ;                c) ρ = m*V.

5. Greutatea unui corp se calculează cu relaţia:

a) G = m*g ;                b)  G = m/g ;                c) G = g/m .

6. Masa corpurilor este mărimea fizică ce măsoară:       a) interacţiunea;          b) greutatea;            c) inerţia;

7. Instrumentul cu care se măsoară masa unui corp este ……………………………………………………………………..

8. Inerţia corpurilor este : a) acţiunea unui corp asupra altui corp; b) proprietatea de a-şi schimba starea mecanică; c) proprietatea de a se opune la schimbarea stării de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă.

9. Unitatea de măsură pentru masă in S.I. este:

a) kilogramul;              b) metrul;             c) gramul;

10. Forţa este mărimea fizică ce caracterizează: a) inerţia corpurilor; b) deformarea corpurilor; c) tăria interacţiunii corpurilor.

11. Unitatea de măsură a forţei în S.I. este :

a) m/s;              b) N;                c)kg.

12. Greutatea unui corp este……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.  Forţa  deformatoare reprezintă…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14. Forţa elastică se opune ………………………………………………………………………………………………………………

15. Corpurile elastice sunt acele corpuri care……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16. Constanta de elasticitate are formula:

a) k=F/Δl         ;           b)  k=F*Δl  ;                c) k=Δl/F .

17. Interacţiunea reprezintă:   a) mişcarea unui corp faţă de altul;     b) proprietatea corpurilor de a se atrage;         c) acţiunea reciprocă a două corpuri.

18. Instrumentul cu care se măsoară forţa se numeşte:

a) voltmetru;               b) manometru;             c) dinamometru.

19. Suspendând de un resort un corp cu masa m = 4,5 kg, acesta se alungeşte cu Δl = 4,5cm. Calculaţi constanta de elasticitate a resortului.

20. Un resort se alungeşte cu Δl1= 4 cm atunci când suspendăm de el un corp cu masa de 2kg. Cât se va alungi resortul, dacă suspendăm de el un corp cu densitatea ρ =600kg/m3 şi cu volumul V = 1000 cm3.

TESTE INITIALE

TEST  INITIAL

CLS. a VI-a

Cerinţe:

 1. Completeza spaţiile libere din următorul text:

În vacanţa de vară am fost cu prietenii mei în tabară la munte.

Într-o zi , aflându-ne în excursie prin pădure, m-am rătăcit.Am scos din rucsac……………………….pentru a mă  orienta.. Ea indică întodeauna……………

Dupa ce am găsit poteca, m-am aşternut la drum, ajungând cu bine în tabară.

Seara, am văzut că unul din colegi era bolnav. Îi ardeau obrajii! Avea t………………….. mare.Am scos din trusa medicală un…………………………… pentru a o masura. El indica 38………………..M- am gândit că ar fi bine     sa-i dăm o aspirină. Am luat paharul în care ştiam că mai este puţină apă, dar am constatat că era gol. Apa se …………………. din cauza căldurii.

A doua zi am mers in sat. Ne-am oprit la un minimarket să cumpăram mere. Pentru că eram mulţi am cerut să ne……………………..2………….Vânzaroarea le-a pus pe……………………..Totul a durat câteva…………………..

Apoi am intrat într-un magazin cu textile.Ani, colega mea,a văzut un material care îi plăcea pentru a-şi face o rochiţă. A cerut sa-i m…………………..3…………..Pentru a face asta, vânzătoarea a luat un………………………….şi după ce a măsurat  cât trebuia i-a înmânat pachetul.

Pentru că se apropia şcoala, în zilele ce au urmat, ne-am gândit să facem câteva exerciţii la matematică.

 1. Rezolvă-le şi tu !

644+323,12=

1347,11- 190=

514 x 834=

4788 : 12=

Punctaj maxim 17 puncte

Obs. Se poate da pe 2 randuri modificandu-se exercitiile de matematica.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: